Aanleiding

Dat vraagt om initiatief!

Op 27 oktober 2025 bestaan Amsterdam 750 jaar later. Er zijn redenen genoeg om de 750ste verjaardag van de stad te vieren en om stil te staan bij deze mijlpaal en reden genoeg om vooruit te kijken. Dit is hét moment om de stad verder te ontwikkelen.

De vorige grote verjaardag van Amsterdam dateert van 1975. Het 700-jarig bestaan van de stad werd gevierd met allerlei initiatieven, waaronder de eerste editie van SAIL, het eerste Kwakoe Festival en het eerste Amsterdam Tournament. De stad kreeg 700 nieuwe bomen en er hing sfeerverlichting aan de bruggen in de binnenstad.

Er is iets meer dan tien jaar tijd tot de mijlpaal van 750 jaar Amsterdam en dat geeft ruimte voor mooie initiatieven. We willen bestuurders, bedrijven én bewoners stimuleren hun talent in te zetten bij het vormgeven van de stad in 2025. Daarom maken we onze ideeën zichtbaar in dit project: Amsterdam 750 jaar.

We startten dit programma met elf bij Amsterdam betrokken organisaties. In dit project schoven we onze young professionals naar voren: wie kunnen beter bijdragen aan de ontwikkeling van de stad, dan de bestuurders van de toekomst? We stelden ook deelnemersplaatsen beschikbaar voor young professionals van maatschappelijke en culturele organisaties.

Wij zijn ervan overtuigd dat de voorgestelde initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan verdere sociale, economische, ruimtelijke en culturele ontwikkeling van de stad. Daarom hopen we dat de ideeën een gesprek in de stad uitlokken. Dat ze prikkelen tot meer ideeën én, nog belangrijker: tot actie!

De initiatiefnemers van Amsterdam 750 jaar:

Initiatieven

Ben je nieuwsgierig geworden naar de ideeën die bedacht zijn om Amsterdam te versterken? Hieronder vind je een greep uit de selectie.

Doe mee

De ideeën en uitgewerkte initiatieven die in dit programma zijn bedacht, vormen niet het sluitstuk maar het beginpunt van het proces om – geïnspireerd door de 750ste verjaardag van de stad – belangrijke nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Hiervoor hoeft niet tot het jaar 2025 te worden gewacht. Initiatieven die direct gerealiseerd kunnen worden, of die in de aanloop naar het jaar 2025 reeds tot stand kunnen komen, mogen uiteraard niet wachten.

Soms is bij de totstandbrenging van initiatieven een overheid nodig, maar in veel gevallen niet. Amsterdam 750 jaar is zelf ook geen initiatief van de overheid, maar een samenwerkingsverband van commerciële, maatschappelijke en (semi-)publieke organisaties die gezamenlijk hun young professionals hebben afgevaardigd en dit proces hebben georganiseerd en bekostigd.

Op 27 oktober, de verjaardag van de stad, vindt jaarlijks een feestelijk event plaats. Dit evenement heeft tot doel initiatiefnemers aan elkaar te verbinden en de relevante ontwikkelingen en de voortgang van initiatieven in beeld te brengen. Het logo van Amsterdam 750 jaar zal beschikbaar worden gesteld aan waardevolle initiatieven die tot stand komen in het kader van of geïnspireerd door het 750-jarig bestaan van de stad. Met de presentatie van de initiatieven uit dit programma maken we de symbolische start met het proces Op weg naar Amsterdam 750 jaar!

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wat vooraf ging

In een exclusief programma identificeerde ruim 100 City Explorers de trends die de stad beïnvloeden. Vanuit die trends zijn mogelijke toekomstscenario’s voor de stad zichtbaar geworden. Op basis van die toekomstbeelden kunnen interdisciplinair creatieve oplossingen en initiatieven worden ontwikkeld voor de vraagstukken van morgen en wordt een agenda opgesteld voor de viering van 750 jaar Amsterdam.

Het programma is half februari 2013 gestart en de resultaten werden op 7 april 2015 aangeboden aan burgemeester Van der Laan en wethouder Ollongren. Het gehele programma bestond uit vijf stappen: Vragen, Trends, Scenario’s, Initiatieven en Presentatie. Klik op onderstaand figuur voor de opbrengst per stap.

110 Young Professionals (City Explorers) op zoek naar betekenisvolle initiatieven die een positieve impuls geven aan Amsterdam in 2025 en verder.