De Amsterdam Academic Alliance (AAA) is een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse kennisinstellingen. Doel is om een kwaliteitssprong te realiseren, zowel vanuit toegepast en wetenschappelijk perspectief als ten behoeve van het Nederlandse economische beleid. De AAA wil Amsterdam internationaal aantrekkelijker maken voor toptalent (studenten, docenten en onderzoekers), meer onderzoeksgeld werven én Amsterdam als kennisstad een impuls geven. Met de samenwerking wordt bovendien beoogd de banden tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven te versterken. Initiatiefnemers van de AAA zijn de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit.