Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelt, exploiteert en beheert namens de gemeente de Amsterdamse haven. Hoofddoel is het stimuleren van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in de gehele havenregio. Hierbij wordt tevens gelet op het behalen van een maatschappelijk verantwoord rendement op de beschikbaar gestelde middelen. De exploitatie richt zich op haventerreinen, kaden en water.

In de gehele Amsterdamse havenregio wordt jaarlijks ongeveer 90 miljoen ton aan goederen overgeslagen. De directe maritieme werkgelegenheid in de gehele havenregio bedraagt zo´n 38.000 personen en de directe maritieme toegevoegde waarde bijna drie miljard euro.

Zeehavens Amsterdam bestaat uit de havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen/IJmuiden.

Havenbedrijf Amsterdam Homepage