Kansrijk naar school, kansrijk van school

In 2025 zijn er gelijke kansen voor alle Amsterdamse kinderen. Het onderwijs is nu al van hoog niveau, maar in het voor- en naschoolse traject is nog verbetering mogelijk. Daarop richt het tienjarenplan voor het basis- en voortgezet onderwijs zich. Kinderen die met een taalachterstand in de kleuterklas starten, doen het slechter op school. Het is dus belangrijk dat kinderen op een gelijk niveau aan de basisschool beginnen. Het tienjarenplan trekt daarom de startcompetenties gelijk. Tegelijkertijd richt het plan zich op kinderen van 16 jaar of ouder, die zonder diploma de school verlaten. Voor hen komen er laagdrempelige cursussen om toch een vak te leren in de praktijk. Een diploma is immers de sleutel tot succes in het volwassen leven. Het idee is niet zozeer nieuwe methoden te ontwikkelen, maar juist om bewezen waardevolle technieken structureel en samenhangend in te zetten.