Museum voor Migratie

Een Museum voor de Migratie benadrukt het open karakter van Amsterdam

Internationale conflicten, slechte economische omstandigheden of ‘gewoon’ globalisering. Migranten hebben verschillende drijfveren om naar Amsterdam te komen. De samenstelling van de stad, de identiteit van Amsterdam en die van haar inwoners verandert daardoor steeds. Voor een stad waarin iedereen prettig met elkaar leeft, is inzicht in elkaars situatie nodig. In 2025 draagt het Museum voor de Migratie daaraan bij.