4 Scenario's voor toekomstig Amsterdam

Hoe zou Amsterdam er in 2025 uit kunnen zien? Wat is er in de aanloop naar 2025 gebeurd in de wereld? De City Explorers hebben op 12 september 2013 in Pakhuis de Zwijger de trends uitgewerkt tot vier verschillende toekomstscenario’s aan de hand van twee kernonzekerheden:

  1. Behoort West-Europa economisch tot de wereldtop in 2025, of is zij ingehaald door opkomende economieën?
  2. Zijn het de multinationals die de economie wereldwijd blijven domineren of trekken kleine bedrijven en organisaties, geholpen door internet, de macht naar zich toe?

We volgen een dag in het leven van vier Amsterdammers in de scenario’s: ➀ The Happy Few, ➁ Gesamsterdam, ➂ Sterk in de marge, en ➃ Oost Best, Thuis West.